Utveckla produkter som säljer!

Världens mest framgångsrika företag använder metoden. Gör du?

Öka företagets organiska tillväxt

Öka försäljningen från nya produkter till det dubbla.

Effektivisera produktutveckling

Utveckla produkter som möter kundernas behov.

Metoder och verktyg du behöver

Smarta metoder och verktyg som underlättar arbetet.
Våra kunder säger:

For us at 3M Centre of Excellence for welding, the Vaule Model way of working has given us enhanced insigths across everything from customer value, customer needs, customer definitions and much more. 

 3M Centre of Excellence for welding

The Value Model is a practical approach and navigation aid that utilizes several different modern product development methods and approaches in a thoughtful and clear manner.

Magnus Evertsson, Professor Chalmers University of Technology

The Value Model addresses both the philosophical changes companies most make to effectively address customer needs, as well as the specific tools and techniques development teams should employ.

Dick Arra, fmr Director of product development ITT Industries.

Värdemodellen

Värdemodellen är en arbetsmodell som ger struktur och vägledning i arbetet med att forma och genomföra ett utvecklingsprojekt. Den bygger på hypotesen att ett utvecklingsprojekt är en process som genomförs för att skapa värde för projektets intressenter. Dessa intressenter kan grovt indelas i tre grupper. Den första och självklara gruppen är givetives kunderna till resultatet av projekt, såväl externt som internt, den andra gruppen är laget och övriga personer som har medverkat i projektet och den tredje är beställaren och ägaren som ställt resurser till projektets förfogande. Du är en proffesionell projektledare om kunden är nöjd med produkten, beställaren är belåten med affären och laget känner att projektet har utvecklat deras kompetens och gemenskap. Värdemodellen hjälper dig att nå den målgången. Inte bara i ett projekt utan i alla dina framtida projekt.

Benchmarking - vet du inte i vilken ände du skall börja? Benchmarking ger dig svaret!
Vi skräddarsyr en utbildning som passar dina behov och levererar resultat från första dagen.
Kanske kan vi hjälpa dig med din utmaning kanske inte. Ta första steget nu. 
En beprövad metod som säkrar framgång i ditt utvecklingsprojekt.
Är din verktygslåda komplett? Rätt verktyg och metoder förenklar ditt arbete.
Böcker är ett snabbt, smart och billigt sätt att komma igång redan idag. Läs mer om vår handbok.
Vad händer på Value Model

Lite kortfattade nyheter om vad som händer på Value Model.

The value of understanding customer value

Per Lindstedt föreläste för elever på KTH som läser kursen Advanced Studies in Industrial Economics and Management. Läs artikeln här.